Tulevia, meneviä ja menneitä hankkeita

Teatterikeskus tuottaa ja on mukana lukuisissa esittävän taiteen vapaan kentän toiminnan edellytyksiä tukevissa hankkeissa.

 

Yhteistyökumppanina:

- Live-hanke 2021-2022

LIVE-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Teatterikeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Tanssin tiedotuskeskuksen ja Konserttikeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää lapsille suunnatun esitystoiminnan saavutettavuutta.

- Työn Näyttämö 2021-2022

Työn näyttämö on forumteatteriesitys, jonka yleisönä ovat teatterialan ammattilaiset. Se tuo kollegiaaliseen käsittelyyn kokemuksia teatterista paikkana ja kysyy, millaiset seikat tukevat tai estävät hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta teatterityössä.  Projektin asiantuntijatukena toimivat Draamaräätälit, Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

- Floor is Ours! 2021-2023

Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävän taiteen työpaikoilla -tutkimushanke tuottaa tietoa alan työturvallisuudesta. Samalla kehitetään keinoja ehkäistä epäkohtia ja edistää niihin puuttumista. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyötahot.

 

Omat hankkeet:

- Esittävän taiteen yhteisöjen hyvinvoinnin edistämishanke 2021- 

- IKO Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille 2021-2022

- Suomalaisen ryhmämuotoisen teatterin tutkimushanke 2019

- Palvelumuotoilu, yhteistyössä Pinkeminence 2016

- Vapaapäivä 2008->

  

Käynnistyviä hankkeita:

- Tuottajan ABC

- Taiteen ja kulttuurin media- ja yritysyhteistyön hanke

- IKO II

 

Menneet hankkeet:

- Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020

Tutkimushankkeessa selvitettiin esittävien taiteiden alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tilaa ja kehittämistarpeita sekä kehitettiin käytännön menetelmiä, joilla turvallisen työskentelyn kulttuuria voitaisiin edistää.

- VISIO 2015-2016
Visio-hankkeessa (2015-2016) tutkittiin ja kehitettiin teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien toimintaa. Hankkeeseen osallistui neljä teatteri- ja orkesterilain ulkopuolista teatteria: Teatteri Telakka, Teatteri Siperia, Rakastajat-teatteri sekä Myllyteatteri. Teatterit kehittivät hankkeessa toimintansa kannalta keskeisiä osa-alueita sekä toimivat hankkeessa toteutettavan tapaustutkimuksen kohteina. Hanketta koordinoi Tutkivan teatterityön keskus asiantuntijakumppaninaan Teatterikeskus ry. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

- KOKIJA
Tampereen tutkivan teatterityön keskuksen hankkeessa tuotettiin esitystori.fi -palvelu, jonka tavoitteena oli yhdistää esittävän taiteen tuotantoyhteisöjä ja palveluiden ostajia. Teatterikeskus toimi hankkeen yhteistyökumppanina.

- Tekijä – Teattereiden kiertuejärjestelmä 2011-2013
Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä – Turnénätverk för Teater -hanke toteutettiin vuosina 2011–2013. TEKIJÄ oli kiinteiden ammattiteattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke. TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelma, ja yhteistyökumppaneina Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle (Q-Teatteri ry) sekä Luova Tampere -kehittämisohjelma.

- Oskarit 2015-2016
Oskarit -hanke oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli käynnistää laaja yhteistyö koulujen kanssa lapsille ja nuorille suunnatun esitystoiminnan saavuttavuuden parantamiseksi. Hanke siirtyi Teatterikeskukselta toimintaa varten perustetulle uudelle yhdistykselle. Sen toiminta päättyi kuitenkin nopeasti rahoitusvaikeuksiin.

- TAITO- Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämishanke 2013-2014
TaiTo-hankkeessa kehitettiin ja profiloitiin pienten ammattiteattereiden toimintaa ja palveluita niiden työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi. Taito-hanke oli Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima hanke, jonka yhteistyökumppanina toimi Teatterikeskus. Hankkeessa edistettiin Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toimintaa.

- T7 Teatteriorganisaation toiminta-alustan, palvelurakenteiden ja saavutettavuuden kehittämishanke (TAITO-Hanke) 2013-2014

Esittelyssä Myrskyryhmä: Kulttuurinen elämänkaari

Myrskyryhmä: Kulttuurinen elämänkaari

Myrskyryhmän kotona asuville ikäihmisille suunnattu Kulttuurinen elämänkaari -toiminta koostuu kohtaamisista taiteen parissa. Käytettävät taidemuodot ovat mm. tanssielokuva, tanssi ja valokuva. Taiteen mahdollisuuksiin tutustutaan voimavarana osana ikääntymistä. Toiminta-alueena on Helsingin lisäksi Kanta-Häme, taiteellinen työskentely käynnistyy vuonna 2022.

Myrskypien alinastill021 Kuvateksti Kuvaaja Marko Tikkinen elokuvasta Alinan aamu ohjaus Elli Isokoski 2019

Kuvaaja Marko Tikkinen, elokuvasta Alinan aamu, ohjaus Elli Isokoski 2019.

Toiminta muotoutuu tiiviissä yhteistyössä osallistujien kanssa ja lopulliset työtavat sekä taidemuodot valikoituvat heidän tarpeidensa ja ideoidensa pohjalta.Toiminta käynnistyy ammattitaiteilijoiden ohjaamana, houkutellen osallistujia mukaan yhteiseen luovaan prosessiin. Vapaaehtoisia, jotka ovat jo tutustuneet taiteeseen ja kulttuuriiin perehdytetään erityisesti tanssielokuvaan. He voivat vierailla ikäihmisten luona taidesisältöjen kanssa ja hyödyntää mm. lyhyitä tanssielokuvia rikastuttamassa keskusteluja ja kohtaamisia.

-          “Ellin elokuvahetket”, joissa katsotaan tanssielokuvia ja keskustellaan kokemuksista.

-          Taiteilijan ohjaama työskentely, jossa tutustutaan tanssielokuvaan ja osallistutaan luovaan prosessiin. Prosessissa syntyneitä ideoita kehitetään yhdessä kohti esim. elokuvallista muotoa.

-          Vapaaehtoisten kohtaamiset ja keskustelut, joissa tanssielokuviin tutustutaan vertaiskokijan kanssa.

Yhteys:

Mervi Leivo

045 357 9354

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

Esittelyssä Teatteri ILMI Ö. Löytöretki-yhteisöteatterihanke

Teatteri ILMI Ö. Löytöretki-yhteisöteatterihanke

Teatteri ILMI Ö. on vuodesta 2002 toiminut kiertävä ammattiteatteri. Teatteri ILMI Ö. tuottaa kotimaisia kantaesityksiä, toteuttaa yleisötyötä; yhteisöteatterihankkeita ja työpajoja sekä koulutuksia. Lisäksi Teatteri ILMI Ö. tarjoaa teatteritaiteen perusopetusta Helsingissä. Teatteri ILMI Ö. on erikoistunut lasten- ja nuortenteatteriin, taidekasvatukseen, kulttuuriseen vanhustyöhön sekä yhteistoiminnallisiin ja osallistaviin työtapoihin.

Teatteri ILMI Ö. Löytöretki-yhteisöteatterihankkeessa tarjotaan avointa yhteisöteatteritoimintaa ikäihmisille. Hanke toteutetaan Tapiolan palvelukeskuksessa Espoossa, Taiteiden, Kulttuurin ja Mielen Hyvinvoinnin keskuksessa Lapinlahden Lähteellä Helsingissä sekä Tikkurilan palvelukeskuksessa Vantaalla. Hanke ajoittuu aikavälille 1.10.2021-31.12.2022.

Löytöretki-hankkeessa toteutetaan teatterityöpajoja, joissa käsitellään ikäihmisten kiinnostuksen kohteita erilaisten teatteri- ja improvisaatiotekniikoiden kautta. Mielikuvat ja muistot omasta elämänhistoriasta ja tämän hetken kiinnostuksen kohteet toimivat lähtökohtana tekemiselle. Jokaisella osallistujalla on oikeus tulla kuulluksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeintä tuokioissa on innostaminen, innostuminen, kuunteleminen, tunnelmien luominen, heittäytyminen, muistojen herättely, yhdessä tekeminen ja tästä hetkestä merkityksellisen luominen. Tapaamiset ovat kiireettömiä, lämminhenkisiä ja yhteisöllisiä. Jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla – ennakko-osaamista teatterista ei tarvita. Työpajoissa syntyneistä materiaaleista koostetaan Löytöretki-lehti sekä järjestetään yhteisölliset ja esitykselliset lehden julkistamisjuhlat yhteisöteatteriprosessin synnyttämänä ja osallistujien toiveiden pohjalta.

ILMIÖ pien Saniais lahde

Kuva: Matti Snellman

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

Esittelyssä Sirkus Magenta: Kotisirkus – sosiaalista sirkusta ikääntyneille television ja lähiohjauksen välityksellä

Kotisirkus – sosiaalista sirkusta ikääntyneille television ja lähiohjauksen välityksellä

sirkusmagenta vanhustenviikko1 2

Kuva: KotiTV

Sirkus Magenta tukee Kotisirkus-hankkeessa ikääntyneiden osallistumista kulttuuri- ja liikuntatoimintaan omassa kodissa ja sen lähialueilla. Sosiaalisessa sirkuksessa yhdistyy taidetoiminta ja luova liikkuminen. Sirkus tuo iloa, herättelee luovuutta, aktivoi liikkumaan ja kannustaa yhdessä tekemiseen. Tavoitteenamme on lisätä ikääntyvien henkistä ja fyysistä hyvinvointia, osallisuutta ja vuorovaikutusta. Kotisirkus tukee Kansallisen ikäohjelman tavoitteiden mukaisesti ikääntyvien toimintakykyä, lisää asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja hyödyntää olemassa olevaa ikäteknologiaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat itsenäisesti asuvat yli 65-vuotiaat Itä-Helsingissä ja ympäri Suomen. Tavoitamme kohderyhmän kumppaneidemme laajojen verkostojen avulla.

Yhteistyökumppaneitamme ovat maailman ensimmäinen geriatrinen televisiokanava KotiTV, Laajasalon ja Roihuvuoren palvelukeskukset (Helsingin kaupunki), sekä molempien alueiden Naapuruuspiirit. Sirkusjumppaa on kuvattu ja esitetty kanavalla seitsemän kesä- ja syysteemaisen jakson verran, ja uusien talvijaksojen kuvaukset on sovittu marraskuulle. Kehitämme kumppaneiden kanssa uudenlaisia kulttuurisen kuntoutuksen tapoja hyödyntäen osapuolten monipuolista ammattiosaamista sekä yhdistellen etä- ja lähiopetusta. Ensimmäinen ikäihmisten avoin sirkusryhmä kokoontuu Laajasalon kirkolla loka-marraskuussa.

Olemme saaneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta rahoitusta Kotisirkus -hankkeelle vuoden 2022 maaliskuun loppuun asti. Teatterikeskuksen ja Taiken kanavoiman sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen ikäohjelman (IKO) rahoituksen turvin voimme jatkaa Kotisirkus-hanketta vuoden 2022 loppuun asti.

Magenta pienIMG 9721

Kuva: Silja Kyytinen

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.

Esittelyssä OSIRIS: Vahva ja hellä

OSIRIS: Vahva ja hellä

Vahva ja hellä – ikä ja yhteys on OSIRIS teatterin Loiske Ensemblen pilottihanke, jonka tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen sekä eri ikäpolvien kohtaaminen taiteen keinoin. Hanke toteutetaan kolmivaiheisena kohtaamisena musiikin, tanssin ja yhdessäolon merkeissä.

OSIRIS Vahva ja hellä 3 kuva Ahmed Alalousi

Kuva: Ahmed Alalousi

Hankkeen sisältönä on Vahva ja hellä -tanssi ja musiikkiesitys eri ikäpolville yhdessä. Esitys käsittelee tanssin ja musiikin keinoin vahvuuden, hellyyden, voiman ja haurauden kokemusta läpi elämän ja sen ääripäissä. Elämyskokemus toistetaan esityksestä tehdyn tallenteen avulla. Kolmas vaihe on aktiivinen osallistuminen taiteelliseen työpajaan (musiikki, laulu ja liike).

Vahva ja hellä -esitykset ja työpajat käynnistyivät syyskuussa 2021 Pohjois-Karjalassa ja jatkuvat keväällä 2022 Etelä-Satakunnassa ja Uudellamaalla. Ikä ja yhteys -hankkeen kohderyhmänä ovat hoivakotien asukkaat ja hoitohenkilökunta, kotona asuvat seniorit, kotihoidon piirissä olevat ikäihmiset sekä alueen vauvaperheet.

Hankkeen taiteilijoina ovat esiintyjä, tanssitaiteilija Riikka Siirala sekä esiintyjä, muusikko

Mari Kätkä.

Katso esittelyvideo TÄÄLTÄ

Tiedotuskuvia TÄÄLTÄ

 

Lisätietoja:

Riikka Siirala

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.osiristeatteri.fi

 

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankkeessa on mukana useita taideyhteisöjä: Anti Festivaali, Myrskyryhmä, Osiris Teatteri ja Loiske Company, Piste Kollektiivi, Sirkus Magenta, Teatteri Ilmi Ö, Teatterikone ja Todellisuuden Tutkimuskeskus. IKO - kulttuurihyvinvointia ikäihmisille hankkeessa ikäihmisten hyvinvointia tuetaan taiteen avulla. Samalla edistetään taiteen saavutettavuutta parantavaa, räätälöityä toimintaa, jolla on pitkäaikainen asema erityisesti kotona-asuvien arjessa.
IKO- kulttuurihyvinvointia ikäihmisille on STM:n rahoittama hanke, jota toteuttavat yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus, Teatterikeskus ja sen jäsenyhteisöt, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Aili-verkosto.

Seuraa ja tutustu Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toteuttamia kulttuurihyvinvointipalveluja täällä.