Jäsenyys

Jäsenyys

Teatterikeskus ry on vuonna 1971 perustettu esittävän taiteen ammattiorganisaatioiden yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskus edistää jäsenyhteisöjensä toimintaedellytyksiä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Teatterikeskuksen jäsenet ovat esittävän taiteen valtionosuuslain ulkopuolisen, ns. vapaan kentän ryhmiä ja yhteisöjä. 

Yhteisöjen ammattimaisella toiminnalla ymmärretään jatkuvaluonteista yleisöille suunnattua toimintaa, jolla työllistetään taiteen ja sen tuotannon ammattilaisia sekä edistetään taidetta ja sen saavutettavuutta. Taiteilijan ammattimaisuudella ymmärretään päätoimista työskentelyä tai vastaavassa laajuudessa harjoitettua riittävää taiteellista kokemusta sekä kouluttautumiseen perustuvaa pitkäaikaista taiteellista työskentelyä riippumatta siitä, minkälaisissa sopimusoikeudellisissa tai taloudellisissa olosuhteissa toimintaa harjoitetaan.

Teatterikeskuksen jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruus määräytyy porrastetusti yhteisölle myönnetyn julkisen tuen mukaan. Jäsenmaksun vastineeksi tarjoamme paitsi edunvalvontaa ja kulttuuripoliittista vaikuttamista myös monipuolisesti muita palveluita. Tutustu kaikkiin jäsenpalveluihin täällä.

 

Jäsenkriteerit

  •           yhteisön toiminnan ammattimaisuus (esiintyjien tulee olla vähintään 50 %:sti esiintymisen ammattitaiteilijoita)
  •           toiminnan pitkäaikaisuus ja jatkuvuus tai perusteltu vahva näyttö taiteellisen työskentelyn pitkäjänteisestä tavoitteellisuudesta (esim. 5-vuotinen toimintasuunnitelma)
  •           toiminnan talouden rakenne ja säännöllinen toiminta-avustus joltakin julkiselta taholta
  •           kunkin hallituksen arvioima yhteisönn taiteellinen taso tai taiteellinen näyttö sekä toiminnan perustuminen taiteellisiin ja/tai yhteisöllisiin arvoihin
  •           alueelliset lähtökohdat
  •           hallinnollinen itsenäisyys (esim. oma kirjanpito ja taiteellinen ensemble, voi kuitenkin toimia jonkin katto-organisaation osana, mutta ei olla julkisyhteisön omistama).