Järjestön strategia

Teatterikeskuksen tehtävä

”Teatterikeskuksen tarkoituksena on tukea ja edistää jäsentensä edustaman esittävän taiteen kentän toiminnan yleisiä ja taiteellisia edellytyksiä: edistää jäsentensä ja yleisön välistä vuorovaikutusta”.

Yleisillä edellytyksillä tarkoitetaan
- ryhmämuotoisten teattereiden ja ryhmien esitys- ja muuta toimintaa,
- valtion ja kuntien julkista rahoitusta sekä jäsenten omarahoitusosuutta,
- jäsenteattereiden rakenteellista kehitystä ja innovatiivisuutta, ja
- jäsenteattereiden, kentän muiden toimijoiden ja taidealojen välistä yhteistyötä.

Teatterikeskus on esittävän näyttämötaiteen uuden ajan teattereiden, tuotantoalustojen, katto-organisaatioiden ja ryhmien yhteistyöalusta.

Missio

Teatterikeskuksen missio on sivistyserojen kaventaminen Suomessa taiteen avulla.

Visio

Esittävän taiteen tekijöiden määrä kasvaa vastaamaan yhteiskunnan kasvavaa tarvetta vuorovaikutuksellisuuteen ja yhteisöllisten tarinoiden jakamiseen.

Teknologian kehitys, globalisoituminen, ilmastonmuutos ja muut merkittävät yhteiskunnalliset tulevaisuuden ilmiöt kasvattavat tarvetta luovan työn tekemiseen ja siitä nauttimiseen. Ihmiset tekevät yhä enemmän luovaa työtä, joka edellyttää taiteellista esimerkkiä ja innoitusta.

Ammattimaisesti tehdyn taiteen merkitys ja arvo kasvavat.

Esittävä taide monimuotoistuu.

Ammattitaide on kaikkien saavutettavissa ja saatavana. Taide on ihmisten arjessa ja työssä läsnä samalla tavalla kuin esimerkiksi työorganisaatioissa hallinnon ja tuotannon osat. Suomi sivistysvaltiona toimii esimerkkinä siitä miten taidetta pystytään käyttämään kaupunkien rakenteiden, toiminnan ja kulttuurin kehityksen turvaamiseen ja rikastuttamiseen sekä hyvinvoinnin kasvattamiseen. Esittävä taide ja sen soluttautuminen osaksi kaupunkien arkea ovat Suomen merkittävimmät vientituotteet.

Esittävä taide on Suomen vetovoiman ydin ja merkittävin turismia kasvattava tekijä.

Teatterikeskuksen jäsenteatterit ovat ammatillisesti vakuuttavasti ja esimerkillisesti toimivia teattereita. Ne toimivat tehokkaasti tarjoten korkeatasoista esitys- ja palvelutuotantoa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Teatterikeskuksen toimintasuunnitelma 2020 luettavissa täältä.