Kulttuurin leikkaukset peruttava!

Kannanotto 30.9.2021

Teatterikeskus ry vaatii: Kulttuurin leikkaukset peruttava!

 

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2022 tarkoittaa 18 % leikkausta taiteelle ja kulttuurille rahapelitoiminnan tuotoista varattuun tukeen. Leikkaus osuu siis juuri sinne, missä panostukset tuottavat uuttaluovinta taidetta ja tehokkaimmin myös yhteiskunnallisia hyötyjä. Tämä on täysin kestämätön leikkaus, ja osoittaa, että taiteen ja kulttuurin rahoitus on pikimmiten siirrettävä kokonaisuudessaan osaksi normaalia budjettia.

Kulttuurialalla on jo vuosia eletty keskellä niukkuutta, mikä on syönyt alan kykyä joustaa ja löytää uusia toimintamalleja tai ratkaisuja. Kulttuuri tuotetaan nykyisellään korkeakoulutettujen pienituloisten selkänahasta, eikä se ole sosiaalisesti kestävää. Rahoituksen niukkuus näkyy laajasti heikentyneinä mahdollisuuksina kulttuurialan toimijoille huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista.

Kyse on merkittävästä elinkeinosta ja elinvoimatekijästä, puhumattakaan siitä, että mahdollisuus osallistua monipuolisesti kulttuurielämään on yksi laajimmin hyväksytyistä hyvinvoinnin osa-alueista. Kulttuuri ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen rahanreikä, vaan aivan olennaisesti sidoksissa yhteiskunnan toimeliaisuuteen, demokraattisuuteen ja kansalaisten hyvän elämän edellytyksiin.

Leikkaukset eivät kuitenkaan suinkaan ole muutos kulttuuripolitiikan suunnassa, vaan osa pidempää kehityssuuntaa, jossa hallituspohjasta riippumatta kulttuurialalle on jaettavaksi lisää vain niukkuutta. Kulttuuripolitiikka ei saa olla kilpailua keneltä vuoron perään leikataan. Tässä kilvassa harvoin leikataan sieltä, missä resursseja on eniten, vaan sieltä missä niukkuutta on jo valmiiksi runsaasti. Niin kauan kuin suunta jatkuu, edes hetkelliset voittajat eivät voi luottaa rahoituksen jatkumiseen. Poliittisten tuulten vaihdeltua suuntaansa, leikkaukset ovat osuneet jokaiseen.

Juuri panostukset kulttuuriin ovat edullinen ja tehokas keino kasvattaa yhteiskunnan toimeliaisuutta —tavalla, joka on kestävää niin yhteiskunnallisesti kuin ekologisesti, ja vahvistaa suomalaisten yhteenkuuluvuutta.

Kulttuuriala tarvitsee pitkäjänteistä ja ennakoitavaa rahoitusta, ei leikkauksia. Nyt rahoituksen puutteita paikataan koronaelvytyksen avulla, mutta sen rinnalle tarvitaan vakautta ja pysyvää kasvua alan perusrahoitukseen. Myös elvytystä tarvitaan, mutta pitkäjänteisen poliittisen sitoutumisen puuttuessa se uhkaa valua hukkaan.

Lisätietoja:

Mikael Kinanen

Toiminnanjohtaja

Teatterikeskus ry

mikael.kinanen(at)teatterikeskus.fi

040 731 3655