Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen

Teatterikeskus tekee aktiivista kulttuuripoliittista vaikuttamistyötä sekä kunta- että valtionhallinnon tasolla. Vaikuttamistyössä keskeisessä osassa on tiedon jakaminen ja tietoisuuden lisääminen esittävän taiteen ammattilaisryhmien toimintaolosuhteista, tilanteesta ja kehittämisestä.

Kannanotot ja lausunnot

Teatterikeskuksen kuntavaalitavoitteet 2021: Esittävän taiteen vapaan kenttä tekee kunnasta rikkaan

Kuvituskuva kuntavaalitavoitteiden otsikko

Esittävän taiteen vapaa kenttä tuottaa uutta luovaa taide- ja kulttuuritarjontaa ja tekee kunnasta vetovoimaisen. Kuntavaaleissa 2021 on aika nostaa esille esittävän taiteen vapaan kentän merkitys kunnissa ympäri Suomen.

Teatterikeskus ry edustaa esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisen, harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia saavan, ns. vapaan kentän yhteisöjä. Näissä ryhmissä tehdään runsaasti sellaista esittävää taidetta, joita suurissa kaupunginteattereissa ei juuri nähdä: nykyteatteria, nykytanssia ja nykysirkusta, uutta nukketeatteria, klovneriaa, naamioteatteria, lastenteatteria, taidetoimintaa ikäihmisille, uutta musiikkiteatteria sekä performanssi- ja esitystaidetta.

Esittävän taiteen ammattilaiset työskentelevät ja esiintyvät kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomen. Monissa kunnissa taide- ja kulttuuriavustukset ovat vähitellen kehittyneet huomioimaan vapaan kentän toimintaolosuhteet, mutta vapaan kentän toimijat saavat edelleen suhteessa huomattavasti pienempiä tukia kuin valtionosuusteatterit ja -orkesterit.

Lue lisää...

Teatterikeskuksen lausunto sivistysvaliokunnalle 2.10.2020 esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Teatterikeskus ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle HE 132/2020 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi esittävän taiteen edistämisestä sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Teatterikeskus ry edustaa nykyisen valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisen, niin sanotun esittävän taiteen vapaan kentän, ammattilaisorganisaatioita. Jäsenemme edustavat laajasti uutta luovaa teatterin, tanssin, sirkuksen, musiikkiteatterin, performanssin ja soveltavan taiteen toimijakenttää.

Teatterikeskuksen näkökulmasta on tärkeää, että esittävän taiteen valtionosuusuudistus saadaan nyt valmiiksi, ja että siihen valtiontalouden kehyksissä varattu lisärahoitus tulee koko esittävän taiteen kentän kehittämisen hyödyksi. Vapaan kentän ammattiorganisaatioiden näkökulmasta uudistus ei edelleenkään ole riittävä, mutta puutteistaan huolimatta se kannattaa nyt toteuttaa. 

Lue lisää...

Teatterikeskuksen lausunto esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Teatterikeskus on antanut lausunnon esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Teatterikeskus kannattaa uudistuksen läpiviemistä, mutta ehdottaa muutoksia osaan uudistuksen kohdista. Lisäksi Teatterikeskus pitää välttämättömänä, että uudistukseen voidaan osoittaa hallitusohjelmaan kirjattu lisärahoitus, joka varmistaa uusien toimijoiden saamisen valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Lue lisää...

Ehdotus esittävän taiteen VOS-järjestelmän uudistuksesta muuttaa nykyistä rakennetta vain vähän

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle keskiviikkona 26.2.2020. Uudessa järjestelmässä valtionosuus myönnettäisiin toimijoille joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi, ja järjestelmän piiriin voitaisiin hyväksyä toimijoita nykyistä laajemmin esittävän taiteen piiristä.

Teatterikeskuksen jäsenten näkökulmasta uudistusehdotukseen liittyy hyviä asioita: uudistukseen varatun lisärahoituksen turvin järjestelmän piiriin voitaisiin nostaa vihdoin uusia ryhmiä. Myös järjestelmään ehdotettu malli korotutusta valtionosuusprosentista esim. lapsille, kielivähemmistöille ja erityisryhmille tehtävän taiteen tukemisesta on kannatettava.

Vaikka uudistuksen tavoitteena oli lisätä joustoa ja vaihtuvuutta suhteessa nykyiseen VOS-järjestelmään, ovat lakiin tehtävät muutokset kuitenkin melko kosmeettisia. Näyttää siltä, että uudistus ei poista nykyisen järjestelmän jähmeyttä.

Lue lisää...

Teatterikeskuksen lausunto Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle 10.12.2019

Helsingissä 10.12.2019

Arvoisat kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenet!

Lähestyn teitä liittyen Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustuksia 2020 koskevaan päätöksentekoon. Tiistain 10.12. jaoston kokouksessa päätettävänänne on suuri joukko avustuksia tulevalle vuodelle. Teatterikeskus iloitsee, että joukossa on monta esittävän taiteen vapaan kentän toimijaa, joiden toiminta-avustusta on esitetty korotettavaksi ensi vuonna. Nämä pienetkin korotukset tulevat todella tarpeeseen ja auttavat kehittämään organisaatioiden toimintaedellytyksiä ja helsinkiläistä taidekenttää.

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että em. korotuksia tehdään nyt toisten vapaan kentän toimijoiden kustannuksella.

Lue lisää...