Jäsenyys

Jäsenyys

Teatterikeskus ry on vuonna 1971 perustettu ammattiryhmien yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskus edistää jäsenryhmiensä toimintaedellytyksiä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Teatterikeskuksen jäsenet ovat ryhmämuotoiseen ja / tai taiteilijalähtöiseen toimintakulttuuriin nojaavia pieniä ja keskisuuria ammattitoimijoita. Jäsenyhteisöjen tavoitteena on ammattimaisen teatteri-, esitys-, tanssi- ja / tai näyttämötaiteen ammattimainen harjoittaminen.

Ammattimaisuudella ymmärretään päätoimista työskentelyä tai vastaavassa laajuudessa harjoitettua riittävää taiteellista kokemusta sekä kouluttautumiseen perustuvaa pitkäaikaista taiteellista työskentelyä riippumatta siitä, minkälaisissa sopimusoikeudellisissa tai taloudellisissa olosuhteissa toimintaa harjoitetaan.

Täysi jäsenyys edellyttää useiden jäsenkriteerien täyttämistä. 

Hakijan on mahdollista saada myös Teatterikeskuksen osajäsenyys. Osajäsenet voivat osallistua Teatterikeskuksen toimintaan tietyin rajoituksin. Osajäsenet ovat ns. oppilasasemassa, eli voivat osajäsenyyden kautta saada tietoa teatteritoiminnan kehittämisestä, jne.

 

Jäsenkriteerit:

  •           teatterin toiminnan ammattimaisuus (esiintyjien tulee olla vähintään 50 %:sti esiintymisen ammattitaiteilijoita),
  •           toiminnan pitkäaikaisuus ja jatkuvuus tai perusteltu vahva näyttö taiteellisen työskentelyn pitkäjänteisestä tavoitteellisuudesta (esim. 5-vuotinen toimintasuunnitelma),
  •           toiminnan talouden rakenne ja säännöllinen toiminta-avustus joltakin julkiselta taholta,
  •           kunkin hallituksen arvioima teatterin taiteellinen taso tai taiteellinen näyttö sekä toiminnan perustuminen taiteellisiin ja/tai yhteisöllisiin arvoihin,
  •           alueelliset lähtökohdat,
  •           hallinnollinen itsenäisyys (esim. oma kirjanpito ja taiteellinen ensemble, voi kuitenkin toimia jonkin katto-organisaation osana, mutta ei olla julkisyhteisön omistama).