Tulevia, meneviä ja menneitä hankkeita

Teatterikeskus tuottaa ja on mukana lukuisissa esittävän taiteen vapaan kentän toiminnan edellytyksiä tukevissa hankkeissa.

 

Yhteistyökumppanina:

- Live-hanke 2021-2022

LIVE-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Teatterikeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Tanssin tiedotuskeskuksen ja Konserttikeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää lapsille suunnatun esitystoiminnan saavutettavuutta.

- Työn Näyttämö 2021-2022

Työn näyttämö on forumteatteriesitys, jonka yleisönä ovat teatterialan ammattilaiset. Se tuo kollegiaaliseen käsittelyyn kokemuksia teatterista paikkana ja kysyy, millaiset seikat tukevat tai estävät hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta teatterityössä.  Projektin asiantuntijatukena toimivat Draamaräätälit, Suomen teatterit, Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

- Floor is Ours! 2021-2023

Floor is Ours! Puuttumisen kulttuurin kehittäminen esittävän taiteen työpaikoilla -tutkimushanke tuottaa tietoa alan työturvallisuudesta. Samalla kehitetään keinoja ehkäistä epäkohtia ja edistää niihin puuttumista. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja yhteistyötahot.

 

Omat hankkeet:

- Esittävän taiteen yhteisöjen hyvinvoinnin edistämishanke 2021- 

- IKO Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille 2021-2022

- Suomalaisen ryhmämuotoisen teatterin tutkimushanke 2019

- Palvelumuotoilu, yhteistyössä Pinkeminence 2016

- Vapaapäivä 2008->

  

Käynnistyviä hankkeita:

- Tuottajan ABC

- Taiteen ja kulttuurin media- ja yritysyhteistyön hanke

- IKO II

 

Menneet hankkeet:

- Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 2018-2020

Tutkimushankkeessa selvitettiin esittävien taiteiden alan turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin tilaa ja kehittämistarpeita sekä kehitettiin käytännön menetelmiä, joilla turvallisen työskentelyn kulttuuria voitaisiin edistää.

- VISIO 2015-2016
Visio-hankkeessa (2015-2016) tutkittiin ja kehitettiin teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien toimintaa. Hankkeeseen osallistui neljä teatteri- ja orkesterilain ulkopuolista teatteria: Teatteri Telakka, Teatteri Siperia, Rakastajat-teatteri sekä Myllyteatteri. Teatterit kehittivät hankkeessa toimintansa kannalta keskeisiä osa-alueita sekä toimivat hankkeessa toteutettavan tapaustutkimuksen kohteina. Hanketta koordinoi Tutkivan teatterityön keskus asiantuntijakumppaninaan Teatterikeskus ry. Hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

- KOKIJA
Tampereen tutkivan teatterityön keskuksen hankkeessa tuotettiin esitystori.fi -palvelu, jonka tavoitteena oli yhdistää esittävän taiteen tuotantoyhteisöjä ja palveluiden ostajia. Teatterikeskus toimi hankkeen yhteistyökumppanina.

- Tekijä – Teattereiden kiertuejärjestelmä 2011-2013
Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TEKIJÄ – Teattereiden kiertuejärjestelmä – Turnénätverk för Teater -hanke toteutettiin vuosina 2011–2013. TEKIJÄ oli kiinteiden ammattiteattereiden ja teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten ryhmien kiertuejärjestelmän ja yhteistoiminnan kehittämishanke. TEKIJÄ-hankkeen päärahoittajana toimi Opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ESR-kehittämisohjelma, ja yhteistyökumppaneina Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Baltic Circle (Q-Teatteri ry) sekä Luova Tampere -kehittämisohjelma.

- Oskarit 2015-2016
Oskarit -hanke oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli käynnistää laaja yhteistyö koulujen kanssa lapsille ja nuorille suunnatun esitystoiminnan saavuttavuuden parantamiseksi. Hanke siirtyi Teatterikeskukselta toimintaa varten perustetulle uudelle yhdistykselle. Sen toiminta päättyi kuitenkin nopeasti rahoitusvaikeuksiin.

- TAITO- Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämishanke 2013-2014
TaiTo-hankkeessa kehitettiin ja profiloitiin pienten ammattiteattereiden toimintaa ja palveluita niiden työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi. Taito-hanke oli Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima hanke, jonka yhteistyökumppanina toimi Teatterikeskus. Hankkeessa edistettiin Teatterikeskuksen jäsenyhteisöjen toimintaa.

- T7 Teatteriorganisaation toiminta-alustan, palvelurakenteiden ja saavutettavuuden kehittämishanke (TAITO-Hanke) 2013-2014