Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

Teatterikeskus ry:n hallitusohjelmatavoitteet vuoden 2023 eduskuntavaaleihin:

 

1) Riittävän ja vakaan perusrahoituksen turvin esittävä taide on osa entistä useamman kansalaisen

elämää luoden hyvinvointia ja vahvistaen taloudellista toimeliaisuutta. Esittävän taiteen

työllisyys kasvaa ja yhteisöillä on edellytykset sosiaalisesti kestävään toimintaan. Esittävän

taiteen rahoituslain ulkopuolisen kentän rahoitusvaje korjataan. (5,7 milj. €)

 

2) Esittävää taidetta on tarjolla koko Suomessa monipuolisesti ja erilaisten yleisöjen tarpeisiin.

Kunnat velvoitetaan tukemaan esittävän taiteen rahoituslain ulkopuolisia yhteisöjä. (2 milj. €)

 

3) Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat eri ikäpolvien osalta paremmin saavutettavissa ja

taidetoimijoiden toimintaedellytykset kulttuurihyvinvoinnin toteuttajina ovat vahvistuneet.

Vahvistetaan miljoonalla eurolla Taiteen edistämiskeskuksen saavutettavuuteen,

osallistumiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen suunnattuja määrärahoja. (1 milj. €)