Esittävän taiteen ammattikenttä kiittää STM:n ohjauskirjeestä; tarvitsemme myös tartuntatautilain muutoksen

Hyvät valtioneuvoston jäsenet,

Ilahduimme eilen torstaina 19.8., kun sosiaali- ja terveysministeriö antoi aluehallintovirastoille ohjauskirjeen, jossa otettiin huomioon ammattimaisen esittävän taiteen ajamia keskeisiä vaatimuksia. Pienen riskin yleisötilaisuuksissa, kuten teattereissa tai orkesterikonserteissa, ei tarvitse soveltaa kahden metrin etäisyyttä, kun tilaisuus on järjestetty terveysturvallisesti. Kiitos erityisesti ministerit Krista Kiuru ja Antti Kurvinen määrätietoisesta työstänne pienen riskin yleisötilaisuuksien avaamisen edistämisestä!

Toivomme, sairaanhoitopiirit ottavat ohjauskirjeen mukaisen kannan siihen, että pieniriskisten yleisötilaisuuksien rajoitusten lievennykset ovat mahdollisia ja että aluehallintoviranomaiset tekevät nopeasti päätöksiä ohjauskirjeen pohjalta.

Nykyiset rajoitukset aiheuttavat esittävän taiteen sektorille (teatteri-, tanssi-, sirkus- ja orkesteritoiminta) noin 1,5 miljoonan euron tappiot joka viikko, kun ala joutuu toimimaan kahden metrin turvavälivaatimuksen kanssa. Alan kyky työllistää freelancereita heikkenee ja rajoitusten jatkuessa uhkana ovat vakituisen henkilökunnan lomautukset.

Syyskuun loppuun saakka voimassa oleva ohjauskirje on kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu koko syksyä koskevaan haasteeseen. Alamme tarvitsee pitkäjänteisen ja ennakoitavan näkymän, jonka varaan syksyn toiminta voidaan rakentaa ja palauttaa hyvä kontakti yleisöihimme. Esittävän taiteen ammattikenttä näkee edelleen tärkeimpänä pidemmän aikavälin ratkaisuna tartuntatautilain 58 d § poistamisen mahdollisimman pian tai pykälän muuttamisen kahden metrin turvavälivaatimuksen osalta.

Myös koronapassi on esittävän taiteen näkökulmasta hyvä ratkaisu osana rajoitusten purkamista pitemmällä aikavälillä ja toivomme sen valmistelua pikaisessa aikataulussa.

Alallamme on koko koronaepidemian ajan kiinnitetty huomiota siihen, miten toimintaa voidaan toteuttaa terveysturvallisesti sekä henkilöstön että yleisön kannalta. Nyt alallamme odotetaan uusia avien päätöksiä sekä viestiä siitä, että tartuntatautilain 58 d pykälän muutokset tullaan ottamaan käsittelyyn ensi tilassa, kun eduskunta jälleen kokoontuu istuntotauon jälkeen.

Toivottavasti tapaamme teatterissa, konserteissa ja kaikenlaisissa esityksissä syksyn aikana!

 

Esittävän taiteen ammattikentän puolesta,

Kaisa Paavolainen

Suomen Teatterit ry

Helena Värri

Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Anna Veijalainen

Teatterikeskus ry

Elina Kuusikko

Suomen Näyttelijäliitto

Karola Baran

Teatteri- ja mediatyöntekijöidenliitto Teme

Joachim Thibblin

Suomen Teatterinjohtajaliitto