Eurooppalaisen esittävän taiteen vapaan kentän taloudellista ja sosiaalipoliittista tilannetta kartoittava tutkimus – vastaa kyselyyn viimeistään tammikuussa 2021

Kuvituskuva kysely

EAIPA – European Association of Independent Performing Arts on eurooppalaisten esittävän taiteen vapaata kenttää edustavien järjestöjen katto-organisaatio. EAIPA on perustettu vuonna 2018 lisäämään tietoa ja ymmärrystä esittävän taiteen vapaasta kentästä, sen toimintaolosuhteista ja rahoituksesta eri Euroopan maissa sekä vahvistamaan ja kehittämään olemassa olevien järjestöjen yhteistyötä. Teatterikeskus liittyi EAIPA:n jäseneksi vuonna 2020.

EAIPA on nyt aloittanut tutkimuksen eurooppalaisen esittävän taiteen vapaan kentän taloudellisesta ja sosiaalipoliittisesta tilanteesta. Tutkimuksessa pyritään luomaan laaja yleiskatsaus, jonka avulla voidaan vertailla eri maiden esittävän taiteen vapaan kentän kansallisia erityispiirteitä, taiteilijoiden sosiaalista asemaa, rahoitusjärjestelmiä ja edunvalvontajärjestöjen roolia.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kerätään kyselyn avulla tietoa vapaan kentän toimijoilta ympäri Eurooppaa. Kyselyyn toivotaan runsaasti vastauksia myös Suomesta!

Euroopan maissa esittävän taiteen vapailla kentillä työskentelee hyvin monenlaisia yhteisöjä ja yksittäisiä tekijöitä. Kysely on suunniteltu niin, että siihen voivat vastata erityyppiset toimijat, organisaatioina tai yksittäisinä henkilöinä. Jos edustat useampaa organisaatiota, voit vastata kyselyyn kaikkien edustamiesi tahojen puolesta.

Tutkimus antaa lopulta tärkeää tietoa esittävän taiteen vapaiden kenttien yhtäläisyyksistä ja eroista Euroopassa, ja sen tulokset palvelevat vapaan kentän edunvalvontaa ja muita alan sidosryhmiä, jotka voivat hyödyntää tietoja puhuessaan vapaan kentän yhteisöjen puolesta.

Kysely on englanninkielinen ja sen täyttämisessä kestää noin 15 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 31.1.2021 saakka.

Kiitos kun vastaat kyselyyn ja sen kautta edistät esittävän taiteen vapaan kentän asemaa eurooppalaisella tasolla!

Vastaa kyselyyn täällä >>

Lisätietoja kyselystä täällä >>

 

***

The Economic and Sociopolitical Situation of the Independent Performing Arts in Europe – questionnaire online until January 31, 2021.

Welcome to take part in the survey about Europe’s independent performing arts community!

This questionnaire aims to collect data to examine the economic and sociopolitical situation of independent performing arts in Europe. The data is used to map the organizational field of independent performing arts and to provide a direct Europe-wide overview that creates a basis for comparison concerning distinct national characteristics of independent performing arts infrastructures, social status of artists, funding systems and the role of advocacy organizations.

The gathering and presentation of data will provide information about similarities and differences of Europe’s independent performing arts communities and all results will be accessible to interest groups and advocacy organizations, which, in turn, can use them to engage in advocacy for better working conditions and the further advancement concerning the status of the artist in their respective countries.

Independent performing arts communities in Europe are manifold and diverse. Their membership reaches from small individual players to large international production houses or festivals. This survey is designed for both and you can take part as an individual person or as an organization. You might be an individual person who represents one or more organizations. In this case, we would like to ask you to fill in one questionnaire for you as an individual person and one for each organization you represent.

Some of the data asked for is sensitive, which is why it is especially important to us to collect all data anonymously. We will not be able to connect the provided data to your name and it will only be used for scientific purposes.

The questionnaire will be online until January 31, 2021. Answering the questionnaire should take about 15 minutes in total.

Thank you so much for your participation!

To the questionnaire >>

More information >>

 

***

Lisätietoja: Teatterikeskus ry, Kaisa Paavolainen, kaisa.paavolainen(at)teatterikeskus.fi.
Kuva: EAIPA - European Association of Independent Performing Arts