Avoin kirje Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyen

Helsingissä 19.10.2020

Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus ja toiminnanjohtaja
Tanssin tiedotuskeskuksen hallitus ja toiminnanjohtaja


Arvoisat vastaanottajat,

Teatterikeskus edustaa 50:tä esittävän taiteen vapaan kentän ammattiorganisaatiota. Järjestönä olemme tehneet runsaasti hyvin toimivaa yhteistyötä Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kanssa erityisesti kulttuuripoliittisessa edunvalvonnassa. Näemme että tiedotuskeskusten yhdistymiseen liittyy paljon potentiaalia ja olemme päättäneet järjestönä kannattaa yhdistymistä.

Continue Reading

Miksi teemme yhteistuotantoja – ja miten? -seminaarikokonaisuus 24.–25.11.2020 KokoTeatterilla

Kuvituskuva katsomo

 

HUOM! TILAISUUS ON JOUDUTTU SIIRTÄMÄÄN KEVÄÄLLE 2021. ILMOITAMME UUSISTA PÄIVISTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN.

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Teatteri 2.0, Klockriketeatern, KokoTeatteri ja Teatteri Metamorfoosi järjestävät kaksipäiväisen seminaarikokonaisuuden yhteistuotannoista esittävän taiteen kentällä. Seminaarissa syvennytään yhteistuotantoihin liittyviin teemoihin ja problematiikkaan esimerkkien, keskustelun ja työskentelyn kautta. Yhtenä tavoitteena on kerätä asiantuntijatietoa ja hahmotella yhdessä sitä, minkälaisia tarpeita ja kehityskohtia havaitsemme mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Continue Reading

SIIRRETÄÄN! Työn näyttämö -työyhteisökoulutuspäivä teatterialan ammattilaisille 14.12.2020 Helsingissä

Kuvituskuva Työn näyttämö koulutus

HUOM! Uudenmaan alueen yleisötilaisuuksille annettujen rajoitusten takia joudumme siirtämään Työn näyttämö -tapahtuman keväälle 2021. Uuden ajankohdan löydyttyä tiedotamme asiasta ja avaamme ilmoittautumisen uudelleen. Olemme pahoillamme tilanteesta.

Teatterikeskus ry, Suomen Teatterit ry ja Teatteri 2.0 toteuttavat yhteistyössä teatterin ammattilaisille suunnatun työyhteisökoulutuksen.

Miten teatteriyhteisön toimintakulttuuri tukee tai hankaloittaa esittävän taiteen ammattilaisten työtä? Millä tavoin rakenteisiin kiinnitettyinä tai niissä freelancereina toimivat teatterintekijät ovat osallisia oman työnsä puitteiden määrittämisessä ja niiden kehittämisessä? Miten valta ja vastuu jakaantuvat teattereissa? Miten edesautetaan toimivaa vuorovaikutusta eri ammattiryhmien välillä?

Continue Reading

Kansalliset linjaukset – uusi toimintakulttuuri? -webinaari 3.9.2020

kuvituskuva esiintyjät

Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry ja Suomen kansallisooppera ja -baletti:

Kansalliset linjaukset – uusi toimintakulttuuri?
Webinaari torstaina 3.9.2020 klo 9–11 Teams-alustalla

Miten korona-ajan uusi toimintakulttuuri on omaksuttu esittävien taiteiden organisaatioissa? Riittääkö rohkeus epäkohtiin puuttumiseen työyhteisössä? Miten esimihet voivat tukea organisaatiota noudattamaan turvallisuuslinjauksia arjessa? Millaisia käytännön haasteita on tullut ilmi?

Continue Reading

Lisää artikkeleita...