Uudessa hallitusohjelmassa lisärahoitus VOS-uudistukseen, vapaalle kentälle ei juuri mitään konkreettista

Antti Rinteen johtamat hallitusneuvottelut päättyivät ja uusi hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” julkistettiin maanantaina 3.6.2019. Taiteen ja kulttuurin kentän yhteinen tavoite määrärahojen nostamiseksi yhteen prosenttiin valtion budjetista on kirjattu ohjelmaan pitkän aikavälin tavoitteeksi. Määrärahojen nostoa prosenttiin ei siis luvata toteutuvaksi nyt alkavan hallituskauden aikana. Suunta on kuitenkin oikea ja aiomme pitää tavoitetta esillä jatkossakin edunvalvontatyössämme.

Ohjelmassa on myös tavoite perustaa luovia aloja ja kulttuuritoimintaa tukeva rahasto pitkän aikavälin investointina. Tämä olisi ilmeisesti vastaavanlainen kuin urheilun puolelle on viime vuonna perustettu Olympiarahasto. Rahaston tavoitteesta, sen käynnistämisestä tai alkupääomasta ei ole vielä mitään tietoa, mutta seuraamme miten ja missä vaiheessa tällainen kulttuurirahasto toteutettaisiin ja miten esittävien taiteiden kenttä siitä voisi hyötyä.

Hallitusohjelmassa on varattu niin sanottuihin tulevaisuusinvestointeihin eli kertaluonteisiin hankkeisiin kulttuurille, liikunnalle ja nuorisolle yhteensä 120 miljoonaa euroa, mutta tämän summan jakautumisesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Todennäköisesti sitä kohdennetaan esimerkiksi elokuva-alan ja audiovisuaalisen alan tuotantotukeen.

 

Hallitusohjelman julkistaminen
Hallitusohjelman julkistaminen 3.6.2019, kuva Lauri Heikkinen, Valtioneuvoston kanslia
 
VOS-uudistukselle 10 milj., taiteilija-apurahoihin ja lastenkulttuurin avustuksiin lisäyksiä

Esittävien taiteiden näkökulmasta merkillepantavaa on, että viime kaudella jäädytetty VOS-uudistus aiotaan toteuttaa koskien ”kaikkia esittävien taiteiden toimijoita” ja siihen varataan 10 milj. euron lisärahoitus. Tavoitteemme oli 20 milj. lisärahoitus, mutta tähänkin voi olla tyytyväinen. Kansallisteatterin peruskorjaus toteutetaan ja Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema turvataan kansallisina näyttämöinä. Teatterikeskus tulee seuraamaan aktiivisesti miten VOS-uudistustyö Opetus- ja kulttuuriministeriössä etenee ja pyrimme vielä vaikuttamaan työhön, jotta uudistus olisi mahdollisimman hyvä jäsenteattereidemme kaltaisille pienille- ja keskisuurille ja erikoistuneille VOS-toimijoille.

Mahdolliset tulevat arpajaislain muutokset saattavat pienentää Veikkauksen tuottoja, millä olisi negatiivinen vaikutus myös Veikkauksen edunsaajiin taiteen ja kulttuurin kentällä. Hallitusohjelmassa luvataan huolehtia mahdollisten vähennysten kompensoimisesta esimerkiksi vahvistamalla budjettirahoituksen osuutta VOS-rahoituksessa. Oletamme että tämä kompensointi pätee myös Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavaan rahoitukseen, joka tulee kokonaisuudessaan Veikkauksen tuotoista.

Hallitusohjelmassa on kirjaus taiteilija-apurahojen nostamisesta ja tähän on varattu 1,8 milj. euroa. Taiteilija-apurahoja ei siis jaeta entistä useammille, vaan yksittäisen apurahan euromääräinen summa kasvaa. Tämä vaikuttanee positiivisesti myös esittävän taiteen freelancereihin ja apurahansaajiin.

Taiteen perusopetusta luvataan tukea ja lastenkulttuurin yleis- ja hankeavustuksia luvataan nostaa. Lastenkulttuurin avustusten nostoon on luvattu vain 1 milj. euroa, joten toivotaan että Teatterikeskuksen jäsenyhteisöt, jotka tarjoavat lapsille esityksiä ja toimintaa, hyötyvät tästä tulevina vuosina!

Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamiseen muille kuin visuaalisen taiteen alalle on varattu 0,5 milj. euroa. Tehdään töitä sen eteen että esittävät taiteet saavat tästäkin osansa.

Valtionosuuksien ja toiminta-avustusten turvaaminen sekä ohjelma kulttuuritilojen käytöstä

Omasta erillisestä rahoituksen lisäyksestä vapaan kentän toimijoille ei ikävä kyllä ole mitään mainintaa. Ohjelmassa halutaan ”turvata kulttuurin toimintaedellytykset huolehtimalla valtionosuuksien tasosta, toiminta-avustuksista ja kansallisten laitosten määrärahoista”. Tämän voisi tulkita ympäripyöreäksi hymistelyksi, mutta on tärkeää että kirjaus on edes tuollaisenaan mukana ohjelmassa. Teatterikeskus tulee varmasti vetoamaan tähän tulevassa edunvalvontatyössään, jotta valtionosuudet ja toiminta-avustukset voitaisiin tämän perusteella sitoa indeksiin tai varmistaa niiden kustannustasoa vastaava kasvu muulla tavoin tulevina vuosina.

Ohjelmassa on myös kirjaus ”Käynnistetään ohjelma kulttuuritilojen käytön tehostamiseksi. Tavoitteena on selvittää tilojen yhteiskäyttöä, kiertuetoiminnan edellytysten parantamista ja vahvistaa kulttuuripalveluiden järjestäjäpohjaa.” Tällaisesta ohjelmasta meillä ei myöskään ole vielä lisätietoja, mutta olemme aktiivisesti yhteydessä asiasta ministeriöön päin. Parhaimmillaan tällainen voisi olla jotain, mikä auttaisi osaltaan vahvistamaan vapaan kentän toimijoiden ja VOS-toimijoiden välistä yhteistyötä ja minkä kautta voisimme saada ohjattua rahoitusta yhteistyön tukemiseen.

Taiteen edistämiskeskuksen asema ja jäsenteattereiden oma edunvalvontatyö

Teatterikeskuksen omista hallitusohjelmatavoitteista yksi oli Taiteen edistämiskeskuksen aseman tarkastelu ja vertaisarviointijärjestelmän uudistaminen. Siitä ei ole hallitusohjelmassa mainintaa, mutta tavoite on linjassa Taiken omien tavoitteiden kanssa ja teemme työtä että asia olisi mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevassa toimintasuunnitelmassa ja etenisi sitä kautta. On kuitenkin paljon asioita, joita voidaan tulevina vuosina edistää vaikka ne eivät näkyisi hallitusohjelmassa, kunhan teemme hyvää yhteistyötä ministeriön ja Taiken kanssa.

Teatterikeskuksen jäsenteattereiden kannattaa tutustua ainakin hallitusohjelman kulttuuria käsitteleviin kirjauksiin. Voitte omassa edunvalvontatyössänne ja esimerkiksi omissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissanne kertoa miten te vastaatte hallitusohjelman tavoitteisiin siitä että ”luovien alojen työpaikat lisääntyvät”, ”kulttuuripalvelut ovat paremmin saavutettavissa ja kulttuurin toimintaedellytykset vahvistuneet” tai jopa suuren otsikon tasolla, miten teidän työnne rakentaa ”osallistavaa ja osaavaa Suomea – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa”.

Kokonaisuudessaan hallitusohjelman kulttuuria koskevat kirjaukset ovat yllättävän runsaita, mihin voi jo sinänsä olla tyytyväinen. Tulemme tiedottamaan jäsenistöämme aktiivisesti edunvalvonnan vaiheista ja yksityiskohdista, kun saamme lisää tietoa, mitä hallitusohjelman kirjaukset voivat konkreettisesti jäsenillemme tarkoittaa.

Koko ohjelmaan voi tutustua Valtioneuvoston sivuilla >>

Jos teille tulee mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin olkaa yhteydessä!

Kaisa Paavolainen,
vaikuttamistyön johtaja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040-7313655

Tags: hallitusohjelma, , vos-uudistus, , vapaa kenttä,