Vuoden Teatteriteolla palkittiin taiteen puolesta puhuvat kansanedustajat

Taide tarvitsee tukijoita, puolesta puhujia ja asiantuntijoita, jotka kasvattavat yhteiskunnan ymmärrystä taiteesta. Taiteilijat tarvitsevat yhteiskunnan, joka näkee arvoa myös asioissa, jotka tuottavat ajatusta, innovaatiota ja uusia näkökulmia yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä tukijat ja puolesta puhujat ovat tärkeitä tekijöitä yhteiskunnalle tarpeellisen muutoksen edistäjinä.

Thalia-juhlassa 9.4.2018 juhlittiin kolmea asiantuntevaa naista, jotka ovat antaneet eduskunnassa ja julkisuudessa äänen taiteilijoille ja taideyhteisöille. Teatterikeskuksen myöntämän Vuoden Teatteriteko -palkinnon jakoivat kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto, Sanna Lauslahti ja Silvia Modig. Palkinto on tunnustus heidän työnsä tärkeydestä ja merkityksestä, ja kannustus jatkamaan valitsemallaan tavalla perehtyen ja syventyen taiteeseen ja sen toimintaolosuhteisiin.

Perusteluissa kiitetään Outi Alanko-Kahiluodon, Sanna Lauslahden ja Silvia Modigin avarakatseisuutta, asiantuntevuutta ja aloitteellisuutta kehittää taiteilijoiden työskentelyolosuhteita, sekä rohkeutta viedä eteenpäin taiteen kentältä tulevaa viestiä.

Palkinto on tänä vuonna aineeton lahjoitus kolmeen eri kohteeseen. Teatterikeskus tukee palkinnolla köyhien lasten opiskelukirjojen saamista, suomalaista ikimetsää ja kehitysmaiden naisten työskentelymahdollisuuksien parantamista.

Vuoden Teatteriteko -palkinto nostaa esiin merkittävän taiteellisen, taidepoliittisen tai uutta luovan teon. Teatterikeskus on jakanut palkintoa vuodesta 1977 lähtien. Välillä Vuoden Teatteriteon palkitsi Teatteri-lehti.

Palkinnon saajan valitsee Teatterikeskuksen nimittämä vuosittain vaihtuva henkilö.

Vuoden Teatteriteko -palkintoa koskevat tiedustelut:
Teatterikeskus / toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, +358 40 731 3655, info(a)teatterikeskus.fi