Leikkaukset ravistelevat voimakkaasti pieniä puhe- ja tanssiteattereita

Eduskunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2016 leikataan vos-teattereiden valtion tukea keskimäärin 3,4 prosenttia. Lisäksi teattereilla ei ole enää mahdollisuutta hakea hankerahoitusta työllisyyden parantamiseen vuoden 2015 tapaan. Kun näiden leikkausten yhteisvaikutuksia lasketaan yhteen, ovat valtion tuen leikkaukset vuoteen 2015 verrattuna keskimäärin 6,4 %. Yksittäisten, alle 30 henkilötyövuotta työllistävien pienten puhe- ja tanssiteattereiden kohdalla leikkaukset ovat kuitenkin jopa 15 – 21 %.

Uhkana ovat kuitenkin vielä suuremmat leikkaukset, jotka voivat aiheutua henkilötyövuoden menetyksestä. Useiden teattereiden ainoa keino säästää on työvoimakustannukset, joiden mukaan niiden valtionosuudet määrittyvät. Teatterit voivat säästää vain vähentämällä vierailijoita tai vakituista henkilökuntaa, ja toteutuvien henkilötyövuosien määrä vaikuttaa myönnettäviin henkilötyövuosiin. Jos teatteri menettää henkilötyövuoden, leikkauksen vaikutukset näkyvät vuonna 2018 menetettynä henkilötyövuotena (arvo noin 55 000 euroa). Yksittäisen alle 30 henkilötyövuotta työllistävän teatterin kohdalla tämä merkitsee keskimäärin noin 6 % lisäleikkausta (korkeimmillaan jopa yli 10 % leikkausta).

Kun myös mahdollisen henkilötyövuoden leikkaantuminen lisätään teattereiden ensi vuoden leikkauksiin, voi yksittäisen pienen puhe- tai tanssiteatterin valtion tuen leikkaus olla noin 20-30 % teatterin vuoden 2015 valtion tukeen verrattuna.

Teattereiden valtion tuki on keskimäärin 33 % kaikista tuloista (Teatteritilastot 2014).

Leikkauksista kärsivät eniten pienet puhe- ja tanssiteatterit, jotka tuottavat kiertuetoimintaa ja tekevät teoksia lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille.

Teatterikeskus ehdottaakin, että valtio kompensoisi leikkauksen vaikutuksia suuntaamalla Veikkauksen vararahastosta varoja noin 400 000 euroa siihen, että alle 30 myönnettyä henkilötyövuotta vuonna 2015 saaneet teatterit (34 kpl) jäävät valtionosuusteattereiden yksikköhinnan leikkauksien ulkopuolelle.