LIVE - yhteistyöhanke hakee esittävän taiteen esityksiä koulukiertueille

Teatterikeskuksen, Konserttikeskuksen ja Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteinen Live-hanke on saanut rahoituksen opetus- ja kulttuuriminsteriöltä.

LIVE-hanke toteuttaa esittävän taiteen kiertuetoimintaa kouluihin tulevan lukuvuoden aikana. Toiminta pohjautuu Konserttikeskuksen lähes 60-vuotiselle kokemukselle koulukonserttikiertueista. Tämän toimintamallin pohjalta rakennetaan hankkeessa musiikin lisäksi teatterin, sirkuksen ja tanssin esityksiä palveleva tapa toteuttaa koulukiertueita.    

Esityshaku aukeaa vielä ennen juhannusta

Hankkeessa kiertävät esitykset valitaan avoimella esityshaulla, joka aukeaa vielä ennen juhannusta. Sähköinen haku on auki 20.8.2021 klo 16 saakka. Hankkeeseen haetaan valmiita esityksiä, mutta mukaan valittavia esityksiä työstetään koulukiertueelle sopivaksi yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Kiertueet toteutetaan lukuvuoden 2021–2022 aikana.

Mikä LIVE-hanke?

LIVE-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Teatterikeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen, Tanssin tiedotuskeskuksen ja Konserttikeskuksen yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää lapsille suunnatun esitystoiminnan saavutettavuutta sekä paikata poikkeustilan jättämää aitojen kohtaamisten puutostilaa. Lisäksi hankkeessa testataan esittävän taiteen yhteistä koulukiertuemallia. Esitykset painotetaan alueille, joilla kulttuuritarjontaa on vähän.

Lisätietoja:

Noora Herranen
Toiminnanjohtaja
Konserttikeskus ry
+358 50 4636782
noora.herranen(at)konserttikeskus.fi

Sanna Rekola
Toiminnanjohtaja
Tanssin tiedotuskeskus
+358 50 4136123
sanna.rekola(at)danceinfo.fi

Johanna Mäkelä
Kotimaan asioiden päällikkö
Sirkuksen tiedotuskeskus
+358 50 4643203
johanna.makela(at)sirkusinfo.fi
    
Kaisa Paavolainen
Toiminnanjohtaja
Teatterikeskus ry
+358 40 7313655
kaisa.paavolainen(at)teatterikeskus.fi