Teatterikeskus vetoaa vuokranantajiin: Auttakaa vuokralaisina toimivia taide- ja kulttuuriorganisaatioita pahimman yli

stagelight kuva netti

Koronakriisi iski ensimmäisenä taide- ja kulttuurialaan, kun hallitus päätti sulkea teatterit, kirjastot ja museot. Teatterikeskuksen jäsenet ovat suomalaisia pieniä ammattiteattereita sekä tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen ryhmiä, joiden talouteen kevään esitysten ja muun toiminnan peruuttaminen tekee valtavan loven.

Teatterikeskus vetoaa nyt vuokranantajiin: jos vuokralaisenne on esittävän taiteen organisaatio, joka on menettänyt koko kevään lipputulonsa, pohtikaa, voitteko antaa organisaatiolle vapautuksen vuokrasta määräajaksi tai tulla vastaan vuokran määrässä.

Teatterikeskuksen jäsenet ovat esittävän taiteen niin sanotun vapaan kentän organisaatioita. Niiden julkiset tuet valtiolta ja kunnilta ovat huomattavasti pienempiä kuin suuremmilla valtionosuusteattereilla. Lipputulot ja muut tuotot muodostavat vapaan kentän organisaatioiden taloudesta huomattavan osan. 

Nämä ammattilaisorganisaatiot ovat toiminnassaan ketteriä ja tehokkaita. Ne pystyvät hyödyntämään käytettävissä olevat pienetkin resurssit parhaalla mahdollisella tavalla, eli tuottamaan korkealaatuista, uutta luovaa taidetta yleisöjen koettaviksi. Organisaatiot pitävät myös erityistä huolta tiloistaan, joissa ovat vuokralla: esiintyjien ja yleisön kohtaaminen halutaan tapahtuvan hyvin hoidetuissa ja turvallisissa ympäristöissä.

Vuokranantajien kannattaa pitää huolta nykyisistä vuokralaisistaan koronakriisin aikana. Jos vuokranantaja menettää nykyisen vuokralaisensa taloudellisen tilanteen vuoksi, voi uutta vuokralaista olla vaikea löytää. 

Teatterikeskus kannustaa vuokralaisia ja vuokranantajia keskustelemaan myös muunlaisista yhteistyön vaihtoehdoista. Teattereiden kanssa voi neuvotella esimerkiksi erilaisista tulevista yritysyhteistyön malleista, jotka voivat toimia takuina kriisin aikaiselle vuokran alentamiselle. 

Täysin poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellista solidaarisuutta. Vuokranantajat voivat osoittaa konkreettisesti taide- ja kulttuurimyönteisyyttään auttamalla esittävän taiteen organisaatioita selviämään koronakriisistä. Näin varmistetaan, että tilat ovat hyvässä käytössä ja niissä vierailevat yleisöt saavat nauttia korkealaatuisesta taiteesta tulevaisuudessakin.

 

Lisätietoja:
Teatterikeskus
Kaisa Paavolainen
vt. toiminnanjohtaja
p. 040 731 3655

Teatterikeskus ry on esittävän taiteen vapaan kentän edunvalvontajärjestö. Teatterikeskuksen jäseninä on 41 ryhmää, jotka edustavat monipuolisesti kentän eri genrejä: nykyteatteria, nykytanssia ja nykysirkusta, uutta nukketeatteria, lastenteatteria, klovneriaa, naamioteatteria, uutta musiikkiteatteria ja esitystaidetta.