Vuoden Teatteriteko 2020 -palkinnon saa turkulainen nykytaidetila Kutomo

Thalia 2020 Vuoden Teatteriteko palkinnonsaaja Kutomo

Kutomo on monipuolinen tanssin ja esitystaiteen näyttämö, residenssi ja toiminnan mahdollistaja.

Kutomo ja sen taustalla toimiva Ehkä-tuotanto ovat jo yli 10 vuoden ajan tarjonneet Turussa harjoitus- ja esitystilaa uutta luoville taidetoimijoille, yksittäisille taiteilijoille ja ryhmille. Kutomossa järjestetään muun muassa esityksiä, eri taiteen alojen työpajatoimintaa, tanssin opetusta ja monenlaisia tapahtumia. Se antaa tilan esitys- ja performanssitaiteen, kuvataiteen ja äänitaiteen tekijöille, jotka muuten toimivat usein pienillä resursseilla ja ilman vakituisia omia tiloja.

Kutomo on esittävän taiteen vapaalla kentällä merkittävä toimija paikallisesti, valtakunnallisesti ja myös kansainvälisten yhteyksiensä vuoksi. Kutomon toiminta osoittaa, että niukoista resursseista huolimatta voi tehdä taiteellisesti kunnianhimoista ja korkealaatuista työtä. Kutomon tilan kautta on syntynyt työskentelytiloja taitelijoille, uusia kohtaamisia, taiteellisia avauksia ja monitaiteellista yhteistyötä.

Teatterikeskus palkitsee nykytaidetila Kutomon Vuoden Teatteriteko -palkinnolla sen pitkäjänteisestä työstä yhteistyön kehittäjänä ja pienillä resursseilla toimivien vapaan kentän taiteilijoiden työn mahdollistajana.

Teatterikeskus jakaa vuosittain Vuoden Teatteriteko -palkinnon, jonka tarkoitus on nostaa esiin merkittävä taiteellinen, taidepoliittinen tai uutta luova teko. Vuoden Teatteriteko -tunnustuksen voi saada suomalainen esittävän taiteen tekijä, tutkija, työryhmä, yksittäinen produktio ja sen jäsenet tai taidepoliittinen vaikuttaja. Se voidaan myöntää myös henkilölle tai instituutiolle, jonka toiminta on esittävän taiteen näkökulmasta merkittävää.

Teatterikeskuksen hallitus päättää vuosittain palkinnon saajasta tai nimeää erikseen henkilön päättämään palkittavasti yksin. Vuonna 2020 palkittavan valitsi Teatterikeskuksen hallitus. Vuoden Teatteriteko -palkintoa on jaettu vuodesta 1977 lähtien.

Aiempien vuosien voittajat täällä >>

Kuvassa Kutomon  Masi Tiitta, Mira Kautto, Anna Torkkel ja Maija Raumanni. Kuva: Peero Lakanen