Tärkeää keskustelua seksuaalisesta häirinnästä teatterialalla

Teatterikeskus järjesti yhdessä Suomen Teatterit ry:n, Suomen Näyttelijäliiton ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton kanssa 9.8. Tampereen Teatterikesässä seminaarin teatterialan seksuaalisesta häirinnästä. “Yleistä vai erityistä? - Seksuaalinen häirintä teatterialalla” -nimetty seminaari rakentui kahdesta asiantuntija-alustuksesta sekä alan ammattilaisten paneelikeskustelusta, jonka veti ohjaaja-kirjailija-näyttelijä Helena Kallio.

Sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Jussi Nissisen alustuksen otsikko oli ”Mitä seksuaalinen häirintä on ja mitä se ei ole?”. Nissinen on työskennellyt pitkään seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien kysymysten parissa ja toiminut mm. Seta ry:n pääsihteerinä ja Sexpo-säätiön toiminnanjohtajana. Nissisen esityksessä kerrattiin tärkeät perusasiat seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta sekä rajojen ja valtapositioiden tunnistamisesta.

Nissinen muistutti myös, että pelästynyt ihminen voi lamaantua niin että varsinaisessa tilanteessa häirintään reagoiminen voi olla vaikeaa.

Päivän toinen alustaja oli Tampereen yliopiston tutkijatohtori ja Työelämän tutkimuskeskuksen tutkija Minna Leinonen, jonka erityisalaa on sukupuolittuneet rakenteet, tasa-arvo ja valtarakenteet työelämässä. Leinosen aiheena oli ”Valta, hierarkiat ja tasa-arvo työpaikoilla” ja hän toi esille mielenkiintoisia esimerkkejä sukupuolittuneista rakenteista työpaikoilla.

Seminaarin jälkimmäisen osan muodosti Helena Kallion vetämä paneeli, jossa keskustelemassa olivat Tampereen yliopiston teatterityön professori Pauliina Hulkko, ohjaaja-kirjailija, ja tuleva Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto, KokoTeatterin johtaja ja Teatterikeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja, näyttelijä-ohjaaja Anna Veijalainen sekä Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Kallio avasi paneelin kertaamalla lukuisia tutkimuksia, haastatteluita ja lehtiartikkeleita viimeisen 20 vuoden ajalta, joissa teatterialan seksuaalista häirintää on käsitelty - kuitenkaan ilman suurempaa vaikutusta alalla tapahtuvaan häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Elina Kuusikko viittasi myös menneen talven #metoo-ilmiön vanavedessä nopealla aikataululla tehtyyn kyselyyn, jossa 150 kyselyyn vastanneesta näyttelijästä jopa 120:llä oli ollut kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä työpaikallaan.

Paneelikeskustelussa nousi runsaasti tärkeitä näkökulmia taiteellisen työn reunaehdoista, teatteritaiteilijoita kouluttavien oppilaitosten vastuusta sekä jokaisen työryhmään kuuluvan omasta vastuusta ja yhteisestä asioiden sopimisesta. Jokaisella täytyy olla mahdollisuus sanoa “ei” ja saada äänensä kuuluviin turvallisessa työskentely-ympäristössä.

Yle Uutisten toimittajan Sanna Vilkmanin kattava analyysi seminaarista ja keskustelusta luettavissa täällä

Jussi Nissisen alustus ”Mitä seksuaalinen häirintä on ja mitä se ei ole?” - PDF
Minna Leinosen alustus ”Valta, hierarkiat ja tasa-arvo työpaikoilla” - PDF