Jäsenkeskustelu Teatterikeskuksen lausunnosta Taiteen edistämiskeskuksen uudistamisesta pe 7.5. klo 10.00

Teatterikeskukselta on pyydetty lausuntoa Taiteen edistämiskeskuksesta ja sen yhteydessä olevista luottamuselimistä tehdystä arvioinnista ja siinä esitetyistä kehittämisehdotuksista. Teatterikeskuksen hallitus haluaa osallistaa järjestön jäsenyhteisöt keskustelemaan siitä, millaisen kannan järjestö ottaa Taiken uudistamisehdotuksiin.

Tervetuloa Teatterikeskuksen jäsenkeskusteluun pe 7.5. klo 10.00 etäyhteydellä keskustelemaan Teatterikeskuksen lausunnosta Taiteen edistämiskeskuksen uudistamisesta.

Ilmoittaudu keskusteluun viimeistään 5.5. tästä linkistä >> https://forms.gle/mAQQxANkvwLAyRrQ9

Linkki keskusteluun lähetetään ilmoittautuneille keskustelua edeltävänä päivänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyynnössä kirjoitetaan ” Arviointi osoittaa, että Taiteen edistämiskeskusta pidetään asiantuntevana, osaavana ja suorituskykyisenä taiteen edistämisen virastona. Nuorena virastona Taiteen edistämiskeskuksella on kuitenkin ollut jossain määrin vaikeuksia toimeenpanna viraston uudistuslinjauksia ja hallinnollisia prosesseja. Arvioinnissa ehdotetaan, että Taiteen edistämiskeskuksen perustehtävää, tulevaisuuden visiota ja strategista asemointia tulee terävöittää. Myös viraston ohjausta ja johtamista tulee parantaa. Lisäksi ehdotetaan toimikuntalaitoksen rakenteen ja taiteen rahoitusmallin uudistamista sekä viraston kansainvälisen toiminnan parantamista."

Koko arviointi on luettavissa täällä >>