Teatterikeskus uuden aikakauden kynnyksellä

Kuvituskuva uuden vuoden ilotulituksia

Vuosi 2020 ja sen myötä uusi vuosikymmen alkaa järjestössämme uudessa tilanteessa. Teatterikeskuksen kaikki jäsenet ovat nyt esittävän taiteen vapaan kentän ryhmiä ja yhteisöjä, kun pitkäaikaiset VOS-jäsenteatterit KOM-teatteri, Q-teatteri, Ryhmäteatteri, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Teatteri Rollo ja Teater Viirus siirtyivät vuoden vaihteessa Suomen Teatterit ry:n jäseniksi. Muutoksen myötä Teatterikeskuksen toiminta keskittyy jatkossa yhä selkeämmin vapaan kentän edunvalvontaan.

Teatterikeskus haluaa edustaa esittävän taiteen vapaata kenttää laajasti genrerajat ylittäen. Se tarkoittaa teatterin lisäksi tanssia, sirkusta, esitystaidetta, nukketeatteria, naamioteatteria, musiikkiteatteria, soveltavaa taidetta ja paljon muuta. Teatterikeskuksen jäsenet edustavat nyt jo hyvin monipuolisesti esittäviä taiteita – jäsenlistan löydätte helposti täältä >>

Teatterikeskuksen hallitus hyväksyi joulukuussa uusimmaksi jäseneksemme Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry:n, joka edistää taiteen tekemisen mahdollisuuksia Lapissa toteuttamalla esitystoimintaa ja taidetapahtumia sekä järjestää vuosittain monitaiteista Hiljaisuus-festivaalia. Lämpimästi tervetuloa mukaan Teatterikeskukseen!

Edunvalvonnan painopisteet ja jäsenillemme tarjottavien palveluiden ja koulutusten sisällöt ajatellaan nyt uudelleen erityisesti vapaan kentän yhteisöjen näkökulmasta. Konkreettisesti muutos tarkoittaa myös sitä, että olemme viestinnässä siirtyneet pois termistä ”jäsenteatterit” ja pyrimme puhumaan yksinkertaisesti Teatterikeskuksen jäsenistä tai jäsenyhteisöistä.

Vuonna 2020 Teatterikeskuksen toiminnan kolme päälinjaa ovat:
1) Jäsenten rahoituksen kehittymiseen vaikuttaminen
2) Jäsenten toiminnan kehittymisen tukeminen
3) Teatterikeskuksen oman toiminnan kehittäminen

Teatterikeskus on jäsentensä palvelu- ja edunvalvontajärjestö, joten työmme keskiössä on jäsenten rahoituksen kehittymiseen vaikuttaminen sekä valtio- että kuntatasolla. Vuonna 2020 rahoitukseen liittyvän edunvalvonnan fokuksessa tulee olemaan valtionosuusjärjestelmän uudistus ja siihen liittyvät valtion budjettikehykseen kirjatut lisäykset esittävän taiteen rahoitukseen. Haluamme varmistaa, että uudistukseen osoitetut miljoonat vaikuttavat positiivisesti myös vapaaseen kenttään ja potentiaalisiin uusiin VOS-lain piiriin nouseviin ryhmiin, eikä vain ennestään vahvemmassa asemassa oleviin vanhoihin VOS-toimijoihin.

Vuosi on tärkeä myös kunnallisen vaikuttamisen kannalta: kunnalliset tuet vapaan kentän toimijoille ovat edelleen tuskastuttavan pieniä. Onkin tärkeää yhdessä painottaa esittävän taiteen kentän laajoja ja moninaisia hyötyjä taloudellisten haasteiden kanssa painiville kunnille. Seuraavat kuntavaalit järjestetään vuonna 2021, joten tänä vuonna suunnittelemme Teatterikeskuksen yhteiset tavoitteet niitä varten.

Teatterikeskus tekee yhteistyötä mm. KULTA ry:n muiden jäsenjärjestöjen kanssa, jotta päättäjät ovat valmiita ratkaisemaan Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen vähenemiseen liittyvän ongelman niin, että taiteen ja kulttuurin julkista tukea ei sen takia jouduttaisi lähivuosina leikkaamaan.

Teatterikeskus haluaa osaltaan myös lisätä soveltavan taiteen tunnettuutta ja edistää esimerkiksi poikkisektoriaalisen rahoituksen kehittymistä, mikä hyödyttäisi soveltavaa taidetta tekeviä jäseniämme.

Teatterikeskuksen toinen tärkeä tehtävä on sen jäsenten toiminnan kehittymisen tukeminen. Haluamme, että jäsenemme pystyvät olemaan sekä vastuullisia työnantajia että taiteellisesti korkeatasoisia toimijoita, jotka hyödyntävät vahvuuksiaan ja toimivat laadukkaasti resurssien niukkuudesta huolimatta.

Tähän tarjoamme avuksi jäsenpalveluitamme: neuvontaa ja tukea, koulutuksia ja seminaareja, verkostoitumista toisten tekijöiden kanssa esimerkiksi työryhmätoiminnassamme sekä konkreettisia käytännön työkaluja kuten mediaseurantapalvelua tai Teatterijoukko-ohjelmistolehteä.

Kannustamme jäseniämme olemaan meihin aktiivisesti yhteydessä ja kysymään apua pieniin tai isoihin haasteisiin – tai esimerkiksi sparrausta ja taustatukea omaan edunvalvontatyöhönne. Vuonna 2020 kysymyksiinne vastaavat sekä jäsenasiantuntija Jaska Teuri että vt. toiminnanjohtaja Kaisa Paavolainen. Molempien yhteystiedot löytyvät täältä >>

Kolmas toimintamme päälinja tänä vuonna on Teatterikeskuksen oman toiminnan kehittäminen. Olemme kyselleet jäsentapaamisissa tarpeitanne ja toiveitanne Teatterikeskuksen toiminnan suhteen. Nyt olemme avanneet myös jäsenkyselyn, johon toivomme saavamme vastauksia, mitkä ovat teille tärkeimpiä syitä kuulua Teatterikeskukseen ja mihin suuntaan järjestöä tulisi jatkossa kehittää. Vastaa jäsenkyselyyn täällä >>

Vuonna 2020 on aika päivittää Teatterikeskuksen strategia tuleville vuosille, ja toivomme että saamme tehtyä strategiasta jäsenistömme näköisen yhteistyössä teidän kanssanne. Teatterikeskuksella on tavoite kasvaa yhä merkittävämmäksi esittävän taiteen vapaan kentän edunvalvojaksi ja järjestöksi, jonka kenttä kokee omakseen. Tämä tarkoittaa laajempaa jäsenpohjaa ja toivottavasti vuoden 2020 lopussa jo kahta kokopäiväistä ja yhtä osa-aikaista työntekijää toimistollamme.

Teatterikeskuksen tavoitteena on vuonna 2020 olla ketterä ja vaikuttava esittävän taiteen vapaan kentän edunvalvoja, joka pitää huolta jäsenistään, tekee laaja-alaisesti yhteistyötä ja viestii toiminnastaan selkeästi sekä jäsenilleen että ulospäin.

Parhaat tulokset saamme koko kentän yhteistyöllä – tehdään vuodesta 2020 vaikuttava vuosi yhdessä!

Kaisa Paavolainen,
vt. toiminnanjohtaja

Lue Teatterikeskuksen vuoden 2020 toimintasuunnitelma täällä >>