Puheenjohtajan tervehdys: Teatterikeskus aktiivisella otteella kohti uutta vuosikymmentä

Teatterikeskus elää syyskauden kynnyksellä vahvasti jo kohti tulevaa. Järjestö on kasvattanut jäsenmääräänsä tasaisesti. Nyt yhteisiin asioihimme vaikuttamassa on jo yli 40 esittävien taiteiden ryhmää ja yhteisöä. Visiomme siitä, että Teatterikeskus on kattavasti vapaan esittävän taiteen kentän sekä ryhmämuotoisten vos-toimijoiden asiantuntijuutta ja vaikuttamistyötä johtava järjestö, vahvistuu joka päivä. Erityinen ilo on ollut saada joukkoon sirkusryhmiä, joiden järjestäytyminen Teatterikeskuksen alle on hyvässä alussa. Jäsenryhmien lisääntyminen palvelee kaikkien etua. Nykyiset ryhmät ja toimijat saavat leveämmät hartiat ja uudet jäsenet pääsevät osaksi jo olemassa olevaa organisaatiota, joka haluaa kehittyä jokaisen uuden toimijan myötä entistä paremmaksi.

Annan kukkakuva

Järjestön sisällä käynnistynyt kehitystyö on ollut käynnissä jo useamman vuoden. Pitkäaikaisen toiminnanjohtajamme Maaria “Mimmu” Kuukorennon virkavapaan ajaksi onnistuimme saamaan mm. KOM-teatterin viestinnässä työskennelleen Kaisa Paavolaisen häntä tuuraamaan. Mimmun palattua olemme saaneet pitää myös Kaisan, jonka kanssa solmimme juuri uuden työsopimuksen. Kaisan uusi titteli on vaikuttamistyön johtaja. On selvää, että kahdella työntekijällä saamme aikaan huomattavasti enemmän ja laajemmalla rintamalla. Kaisan vahvuudet viestinnän puolella ovat tottakai tueksi edunvalvonnassa. Erityisen tärkeää on kuitenkin systemaattisesti kehittää jo olemassa olevaa verkostoa ja syventää päättäjien ymmärrystä alan nykytilasta, kehityssuunnista sekä varmistaa, että Teatterikeskuksen ääni halutaan vastaisuudessakin kuulla. Asiantuntijuutemme on arvokkainta pääomaamme.

Teatterikeskuksen hallituksella on perinteisesti ollut toiminnassa erityisen vahva rooli. Jokainen jäsenteatteri antaa johtajiensa, tuottajiensa ja taiteilijoidensa hallitusjäsenyyden kautta asiantuntemusta, aikaa, paneutumista ja osaamistaan koko kentän eduksi. Tulevana syksynä käynnistyy uusi puheenjohtajaklubi, joka nimensä mukaan kerää yhteisen pöydän ääreen jäsenistön hallitusten tärkeät luottamushenkilöt. Myös soveltavan taiteen toimijat ovat saaneet Teatterikeskuksen sisällä oman työryhmänsä, joka keskittyy tämän toimialan erityiskysymyksiin. Edunvalvonta saa tuekseen uuden työvaliokunnan jäsenten johtajista, jotka saavat näin myös tehokkaan viestikanavan päättäjien suuntaan.

Teatterikeskuksen jäsenten ja laajemmin alan vapaan kentän sekä erikoistuneen vos-ryhmäkentän viestiä, asiantuntijatietoa sekä uusia avauksia päättäjille ja virkakunnalle vievät toiminnanjohtaja, vaikuttamistyön johtaja sekä puheenjohtajat. Uusi kulttuuriministerin sijainen Hanna Kosonen tavattiin heti kesäkuussa ja onnitteluiden lisäksi veimme järjestön terveiset mm. vos-uudistuksen jatkon painopisteistä, valtionrahoituksen kehittämisen tarpeista sekä huomioita alan sukupuolittuneista rakenteista ja rahan jaosta. Keskustelimme myös mm. Taiteen edistämiskeskuksen roolista vos-uudistuksen rinnalla ja sen merkityksestä koko alalle sekä lausuimme tukemme sen johtajan Paula Tuovisen kehittämissuunnitelmille.

Esittävien taiteiden toimijoiden keskuudessa on käynyt lähivuodet vilkas keskustelu, joka on pureutunut seksuaalisesta häirinnästä laajempaan yhdenvertaisuuden tilaan sekä muihin alaa ravisteleviin, tuulettaviin ja kiinnostaviin kysymyksiin. Teatterikeskus on osallistunut keskusteluun yhdessä muiden alan järjestöjen kanssa järjestämällä niin jäseniä kuin laajempaa yleisöä palvelevia tilaisuuksia, koulutusta ja seminaareja.

Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Teatterin tiedotuskeskus TINFO sekä Suomen Teatterit ry, joka on yksi uusista kämppiksistämme Kampissa Eerikinkadulla, jonne muutimme yhdessä usean muun kulttuuritoimijan kanssa. Arki saman katon alla tehostaa yhteistyötä entisestään. Myös laajemmin koko kulttuurialan yhteinen ja suhteellisen uusi edunvalvontajärjestömme KULTA ry vahvistaa osaltaan taiteen ja taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassamme ja työskentelee sen paremman resurssoinnin eteen.

Teatterikeskus on osa kaikkea tätä ja työskentelemme palaen koko alan paremman tulevaisuuden eteen uskoen vakaasti siihen, että yhdessä olemme enemmän, yli rahoitusrakenteiden asettamisen karsinoiden sekä taiteenalakohtaisten raja-aitojen. Toimintamme ympärillä on paljon rakenteita, osa sitä tukemassa - osa tiellä. Teatterikeskuksessa työ keskittyy paljolti tähän ympäröivään maastoon, mutta jäsentemme ääntä kuunnellen ja alaa kokonaisvaltaisesti mukana eläen tiedämme mikä tässä kaikessa on tärkeintä. Se on taide.

Anna Veijalainen,
Teatterikeskuksen hallituksen puheenjohtaja,
KokoTeatterin teatterinjohtaja ja esiintyvä taiteilija