Teatterikeskuksen vaikuttamistyön syksy

17.12.2021

 

Teatterikeskuksella on työskennelty kuluvana syksynä tavallista leveämmin hartioin edunvalvonnan parissa. Alla olevassa koosteessa kerromme ajankohtaiset edunvalvonnan kuulumiset ja vaikuttamistyön tueksi olemme laatineet pdf-esitteen, joka löytyy täältä.

Taide- ja kulttuuritapahtumien koronarajoituksiin liittyvä vaikuttaminen ja niistä tiedottaminen ovat vieneet huomattavan osan edunvalvonnan resursseista koko pandemian ajan. Tämä työ jatkui luonnollisesti myös syksyllä 2021. Loppuvuodesta saatiin onneksi tärkeitä parannuksia esittävän taiteen kannalta: koronapassi otettiin viimein käyttöön ja vähäriskisiä tapahtumia on voitu järjestää lievillä rajoituksilla. Rajoitukset ovat kuitenkin edelleen noudattaneet kiisteltyä riskihierarkiamallia ja teokset ilman istumakatsomoa ovat uhan alla. Rajoitukset elävät edelleen ja jopa hätäjarrusta puhutaan, mutta juuri nyt on hienoa, että talot ovat tällä hetkellä auki, ohjelmistot pyörivät ja yleisö on löytänyt esityksiin. Tavoitteena on, että esitystoimintaa voidaan jatkaa pandemiatilanteen pahentuessakin.

Muun edunvalvontatyön fokus oli tänä syksynä valtion talousarviossa esitetyissä leikkauksissa ja pidemmällä tähtäimellä rahapelitoiminnan tuottojen uutta jakomallia koskevassa vaikuttamisessa.

Rahapelituottojen tulevaisuus on ratkeamassa näillä hetkillä. Kulta ry:n jäsenyhteisöjen linjan mukaisesti Teatterikeskus kannattaa taiteen ja kulttuurin rahoituksen siirtämistä kokonaisuudessaan yleiskatteelliseen budjettiin. Yhteistyö KULTA ry:n, Teatterijärjestöjen keskusliiton sekä suoraan eri järjestöjen kanssa ovat osoittautuneet syksyn aikana kullanarvoisiksi. Verkostot ovat merkittäviä tiedonlähteitä, ja yhteisellä vaikuttamisella voidaan saada enemmän aikaan kuin pienten organisaatioiden viedessä kantojaan yksin. Tämän syksyn suurimmat onnistumiset ovat kaikki olleet tiiviin yhteistyön tulosta.

Esittävien taiteiden osalta vuosi 2022 näyttää lupaavalta: kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset peruttiin, vapaa kenttä saa vos-uudistuksessa luvatun lisärahoituksen ja uusi 10 miljoonan euron rahasto tuo lisärahoitusta vapaan kentän toimijoille tehdä yhteistyötä vos-laitosten kanssa. Ensi vuoteen voi perustellusta syystä suhtautua toiveikkaasti, mutta esittävän taiteen vapaan kentän toimintaedellytyksissä on silti runsaasti parannettavaa.

Teatterikeskuksen edunvalvontaan liittyvässä jäsenkeskustelussa puhutti erityisenä uhkakuvana tulevien vuosien mahdollisten rahoitusleikkausten seuraukset, ja vastaavasti visiot siitä, miten kasvava rahoitus auttaisi kentän toimijoita. Monet esittävän taiteen ammattilaisyhteisöt ovat jo tiukoilla, joten leikkaukset toiminnan julkiseen rahoitukseen olisivat vakava isku esitystoiminnalle. Vapaan kentän näkökulmasta 3-5 vuoden pitkäjänteisempi tuki antaa avustusta saaville yhteisöille paremmat eväät alan kehittämiselle ja erilaisille yhteistyöhankkeille. Nämä Taiteen edistämiskeskuksen tuet ovat tosin nyt tarjolla vain osalle toimijoista. Pitkäjänteisyyttä tarvitaan myös eduskunnan päätöksiin kulttuurin rahoituksesta: julkisen rahoituksen epävarmuus heikentää toimintaedellytyksiä jo itsessään.

Syksyn aikana on myös valmisteltu vaikuttamistyötä kuntapäättäjien suuntaan. Kunnissa oleellista on tarjota tietoa esittävän taiteen vapaan kentän tilanteesta, alueellisesta merkityksestä sekä ajaa riittävää rahoitusta jälleenrakennuksen aikana. Samaan aikaan on tärkeää myös herättää kuntapäättäjät uusien VOS-toimijoiden muuttuviin rahoitustarpeisiin. Maakuntavaalien yhteydessä on puolestaan olennaista saada tulevien sotepäättäjien mieleen keinot, miten kulttuuria voidaan hyödyntää osana hyvinvointialueiden perustehtävää — ja aluevaalivaikuttamisessa keskeinen rooli onkin soveltavan taiteen toimikunnalla, jossa on paras asiantuntemus juuri tästä työstä ja sen rakenteista. Toimikunnan toimintaa vaikuttamistyö mukaanlukien luotsaa ansiokkaasti Teatterikeskuksen kehitysjohtaja Kuukorento.

Tärkeintä tulevien vuosien edunvalvonnan kannalta on, että Teatterikeskuksen jäsenyhteisöt keskittyvät juuri siihen missä ovat hyviä, eli tuottavat laadukkaita teoksia ja toimintaa, jolla esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta on helppo perustella jatkossakin.

Toivotamme kaikille tunnelmallista joulunaikaa ja onnea vuodelle 2022!

Mikael Kinanen,
toiminnanjohtaja

Riina Kontkanen,
kulttuuripoliittinen asiantuntija


Riina Kontkanen toimi Teatterikeskus ry:ssä loka-joulukuussa kulttuuripoliittisena asiantuntijana tukemassa syksyn aikana tehtyä edunvalvontaa erityisesti esittävän taiteen vapaan kentän rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.